ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ

ಶ್ರೀ ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ ಶ್ರೀಕ್ಷೇತ್ರ

ಹಿಂದೂ ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಹಾಗೂ ಧರ್ಮಾದಾಯ ದತ್ತಿಗಳ ಇಲಾಖೆ
ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಆಯುಕ್ತರು, ಮೈಸೂರು ವಿಭಾಗ.   ವೆಬ್ ಸೈಟ್: rcmysore-portal.kar.nic.in

ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹತ್ತಿರ ವಿರುವ ಪ್ರವಾಸಿ ತಾಣಗಳು

ಮೈಸೂರು ಅರಮನೆ - 10 ಕಿ.ಮೀ

ಕೃಷ್ಣರಾಜ ಸಾಗರ (ಕೆ.ಆರ್.ಎಸ್) - 32 ಕಿ.ಮೀ.

ಶ್ರೀ ನಂಜುಂಡೇಶ್ವರಸ್ವಾಮಿ ದೇವಸ್ಥಾನ, ನಂಜನಗೂಡು - 34 ಕಿ.ಮೀ.

ಪಕ್ಷಿಧಾಮ - 22 ಕಿ.ಮೀ

ಬಂಡೀಪುರ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಉದ್ಯಾನವನ - 70 ಕಿ.ಮೀ

ಮೈಸೂರು ಮೃಗಾಲಯ - 9 ಕಿ.ಮೀ.

ಜಗನ್ಮೋಹನ ಅರಮನೆ, ಮೈಸೂರು - 10 ಕಿ.ಮೀ.

ಶ್ರೀ ರಂಗನಾಥಸ್ವಾಮಿ ದೇವಸ್ಥಾನ, ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ - 20 ಕಿ.ಮೀ .

ಶ್ರೀ ನಿಮಿಷಾಂಬ ದೇವಸ್ಥಾನ - 22 ಕಿ.ಮೀ.

ನಾಗರಹೊಳೆ ಆಭಯಾರಣ್ಯ - 100 ಕಿ.ಮೀ.

ಉಪಯುಕ್ತ ಮಾಹಿತಿ